Karlovačka županija

U zaštićenom krajobrazu čarobne rijeke Slunjčice u Karlovačkoj županiji moguća je izgradnja hidroelektrana. Izmjene prostornog plana ostavljaju mogućnost gradnje na lokacijama starih mlinica.