Autor: Blinne Ni Ghralaigh

H-Alter objavljuje neznatno skraćenu zaključnu riječ KC Blinne Ní Ghrâlaigh u tužbi za genocid koju je Južna Afrika pokrenula protiv Izraela na Međunarodnom sudu pravde.