Autor: Filip Drača

Zdravom razumu današnjeg europskog i američkog društva pripada distinkcija između spola i roda u kojoj je spol shvaćen kao vječna i nepromjenjiva prirodna podloga povrh koje različita društva konstruiraju promjenjive i nestabilne rodne identitete. Razdvajanje i razlikovanje spola i roda imalo je svoju ulogu (nedvojbeno važnu) u povijesti feminizma u pogledu denaturaliziranja određenih društvenih uloga i samim time njihovog problematiziranja, no s druge strane, svaka je denaturalizacija ujedno i afirmiranje nečeg drugog kao prirodnog. Koncept biološkog spola odavno nema funkciju u znanostima koje se bave ljudskim tijelom i njegovim nesvodivim raznolikostima, te danas obavlja isključivo onu funkciju koju je u…

Više

U minulim fordističkim vremenima kapitalizma, tokom Hladnog rata, privremeno zaposleni radnici sačinjavali su gotovo pa zanemarivo mali udio ukupne radničke klase i nezaposlenost je bila iznimna. Relativna stabilnost i sigurnost takvog oblika zaposlenja vjerojatno je izvor svekolike nostalgije za tim vremenskim razdobljem koju se može i danas primjetiti; ono što se kod nas često naziva jugonostalgijom može se shvatiti kao dio šire i svjetske nostalgije za desetljećima neposredno nakon Drugog svjetskog rata. Ekonomska kriza iz 1929. bila je davna prošlost i radnička klasa je bila u kudikamo boljem položaju nego danas, u oba (ili sva tri) politička bloka tog razdoblja.…

Više