Autor: Filip Drača

Prva mjera protiv rodno uvjetovanog nasilja trebala bi biti prevencija koju bi posredovali socijalni radnici te, gdje je potrebno, i psihijatrija; osim toga, ključno sredstvo suzbijanja trebala bi biti edukacija o pravima žena.

Luca Malatesti, filozof psihijatrije: Nepobitno je da je razvoj lijekova ponudio određenu palijativnu skrb kojom bi se obuzdale najteže posljedice mentalnih poremećaja.

Ljudi koji se usred pandemije pokušavaju ponašati kao da se ništa ne događa nisu nužno lošiji od ostalih, jer je sama normalnost koju oni nastoje replicirati oduvijek bila problematična.

Zdravom razumu današnjeg europskog i američkog društva pripada distinkcija između spola i roda u kojoj je spol shvaćen kao vječna…

U minulim fordističkim vremenima kapitalizma, tokom Hladnog rata, privremeno zaposleni radnici sačinjavali su gotovo pa zanemarivo mali udio ukupne radničke…