kolonijalizam

Angela Davis: Bez solidarnosti s Palestinom nećemo moći pojmiti ni probleme u Hrvatskoj i u SAD-u, kao niti u mnogim borbama za pravdu i slobodu diljem svijeta.”