socijalizam

Ljudsko postojanje pretvorilo se u kružnu uslužnu djelatnost koja cijeni svoje jedine goste – perverzne kapitaliste i profitere koji se pokušavaju prodati kao subverzivan odgovor na probleme koje sami stvaraju.

Vrli novi etatistički svet Si Đinpinga u punoj je snazi. Udobni analitički okviri koje su mnogi koristili za analizu Kine u posljednje dvije generacije, potrebno je sada gurnuti u budžak.

Hajrudin Hromadžić: Priča o ljevici treba se vrtiti i oko pitanja kao što su status rada u odnosu na kapital, društvena preraspodjela realiziranog viška vrijednosti, posljedice akumulacije profita u sve manjem broju ruku, pojačana financijalizacija.