feminizam

Američko sudište,  ženske slobode i pravo na pobačaj: Ne samo što je  pravo na pobačaj  ubuduće prepušteno jurisdikciji pojedinih saveznih država i  arbitrarnom htijenju njihovih čelnika, već se time diljem Amerike utiru prostori za drastičnu transformaciju reproduktivne zdravstvene skrbi za žene. Nisu li  ženski životi dostatan životni argument za ustrajavanje na ovom pravu i nije li transnacionalna solidarnost progresivnih snaga  ponovno zazvana?